Referens > Funktioner > Textfunktioner > UniqueValues
 
UniqueValues
Användning 
Returnerar unika värden som finns i en lista baserat på angiven datatyp och språk.
Format 
UniqueValues(värden{; datatyp ; språk})
Parametrar 
värden – ett textuttryck eller fält som är en lista med värden separerade av returtecken.
datatyp – ett tal som anger typen av data i värden (se nedan).
språk – namnet på språket för data i värden (se nedan).
Parametrar inom klamrar {} är valfria.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 16.0
Beskrivning 
Varje returnerat värde avslutas med ett returtecken, vilket gör att du lätt kan sammanställa listor. Se funktionen LeftValues för mer information om att arbeta med listor med värden.
Parametrarna datatyp och språk fungerar på samma sätt som för funktionen SortValues, med skillnaden att de bara påverkar hur denna funktion avgör om värden är unika, inga data sorteras. Om ett värde är unikt avgörs på samma sätt som för indexering. Mer information finns i Välja ett språk för indexering eller sortering.
Kommentar 
Om du ställer in parametern språk till Unicode_Raw, kommer denna funktion att skilja mellan värden utifrån deras values based on their Unicode numeric encoding, which for example, differentiates between characters with different case and diactrical marks.
Denna funktion stöds inte i runtime-lösningar och returnerar "?".
Exempel 1 
UniqueValues ("34¶600¶18¶600¶18.0" ; 2) returnerar
34¶600¶18¶
Exempel 2 
UniqueValues (Product::Colors) tar bort dubbletter baserat på standarddatatypen för text i en fil för vilken språket är Engelska:
RED¶green¶yellow¶
när fältet Product::Colors innehåller RED¶green¶red¶yellow¶.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler
Funktionen SortValues