Referens > Funktioner > Trigonometric functions > Cos
 
Cos
Användning 
Returnerar cosinus (cos) för en vinkel.
Format 
Cos (radianvinkel)
Parametrar 
radianvinkel – ett valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett numeriskt uttryck i radianer.
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Exempel 
Cos (1,047) returnerar 0,50017107....
Cos(Radians(60)) returnerar 0,5.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler