Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Programversion )
 
Get ( Programversion )
Användning 
Returnerar FileMaker-klientens produktnamn och version.
Format 
Get (Programversion)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Returnerar följande:
Pro version för FileMaker Pro
ProAdvanced version för FileMaker Pro Advanced
Runtime version för FileMaker Runtime
Web Publishing Engine version för FileMaker Server Web Client
xDBC version för xDBC Client
Server version för FileMaker Server eller FileMaker Cloud
Go version för FileMaker Go på iPhone eller iPod touch
Go_iPad version för FileMaker Go på iPad
Exempel 
Returnerar Pro 16.0.1 i FileMaker Pro 16.0.1. Exempelscript finns i scriptsteget Gå till layout.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler
Funktionen Get ( Värdprogramversion )