Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Systemspråk )
 
Get ( Systemspråk )
Användning 
Returnerar det språk som används i det aktuella systemet.
Format 
Get (Systemspråk)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Get (Systemspråk) utvärderas utifrån inställningen Format i Kontrollpanelen (Windows) eller systeminställningarna (macOS). Den text som returneras är på engelska.
I värddatabaser returnerar Get (Systemspråk) klientens aktuella systemspråk.
Kommentar 
I FileMaker WebDirect returnerar Get (Systemspråk) webbläsarens aktuella språk.
Exempel 
Returnerar Japanese när japanska är det aktuella regionsformatet. Exempelscript finns i scriptsteget Utforma enligt systemet.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler