Referens > Funktioner > Containerfunktioner > TextDecode
 
TextDecode
Användning 
Returnerar text som avkodats från containerdata med hjälp av den angivna teckenkodningen.
Format 
TextDecode(container ; kodning)
Parametrar 
container – ett containerfält med kodat textdata.
kodning – namnet på teckenkodningen som använts i container (se nedan).
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 16.0
Beskrivning 
Konverterar en textfil i ett containerfält från den angivna teckenkodningen till text med den UTF-16LE-kodning som FileMaker använder.
För parametern kodning ska ett av de definierade värdena för funktionen TextEncode användas.
Kommentar 
Denna funktion stöds inte i runtime-lösningar och returnerar "?".
Exempel 1 
TextDecode (tabell::container ; "windows-1252") returnerar text från filen i ett container-fält konverterad till teckenkodning för Windows.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler