Referens > Funktioner > Statistikfunktioner
 
Statistikfunktioner
Obs!  Med statistikfunktioner kan du utföra statistisk analys på tal (samt på datum eller klockslag för vissa funktioner) i:
flera fält i en post.
relaterade fält, oavsett om de visas i en portal eller inte.
repeterade fält.
Du kan exempelvis använda funktionen Sum när du vill lägga till värdena i en portal i stället för att skapa en rapport med grupperade data och delsummor.
Parametervärdena kan omfatta en numerisk konstant (exempelvis 10) eller något giltigt uttryck. En konstantparameter i en formel för ett repeterat fält påverkar resultatet för varje repetition.
När parametrar för repeterade fält (fält1; fält2;...) inkluderar ett icke-repeterat fält används det värdet i resultatet bara för den första repetitionen, såvida du inte använder funktionen Extend.
Värden i repetitioner som överskrider antalet repetitioner i det beräknade fältet ignoreras. Ett beräkningsfält med tre repetitioner innehåller till exempel bara tre resultat, även om ett fält som refereras i beräkningen har fem repetitioner.
Klicka på en funktion som du vill ha mer information om.
 
Denna funktion
...returnerar följande
Ett värde som är medelvärdet för alla giltiga, icke-tomma värden i ett fält.
Antalet giltiga, icke-tomma värden i ett fält.
En sammanställd lista över icke-tomma värden för ett eller flera fält.
Det högsta, giltiga värdet i ett fält.
Det minsta, giltiga icke-tomma värdet i fält.
Standardavvikelsen för urvalet som representeras av en serie icke-tomma värden i ett fält.
Standardavvikelsen för en population som representeras av en serie icke-tomma värden i ett fält.
Totalsumman av alla giltiga, icke-tomma värden i ett fält.
Variansen för ett urval som representeras av en serie icke-tomma värden i ett fält.
Variansen för en population som representeras av en serie icke-tomma värden i ett fält.
Relaterade avsnitt 
Om funktioner
Om formler