Referens > Funktioner > Textfunktioner > WordCount
 
WordCount
Användning 
Returnerar det totala antalet ord i angiven text.
Format 
WordCount (text)
Parametrar 
text – ett textuttryck eller textfält.
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Kommentar 
I tillägg till tecknen blanksteg, tabb, retur och enter anger tecken som likhetstecken (=), ampersand (&), bindestreck (-) osv. början på ett nytt ord. Du kan söka efter mer information om ordavgränsare i FileMaker Knowledge Base.
Exempel 
WordCount ("Solen går upp nu." ) returnerar 4.
WordCount(Brev) returnerar det totala antalet ord i fältet Brev. Om fältet Brev innehåller texten x=y=1,5, returnerar detta exempel 3 eftersom varje likhetstecken (=) anger början på ett nytt ord.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler