Referens > Funktioner > Datumfunktioner > WeekOfYearFiscal
 
WeekOfYearFiscal
Användning 
Returnerar ett tal mellan 1 och 53 som motsvarar veckan som innehåller ett datum, från en startdag.
Format 
WeekOfYearFiscal (datum ; startdag)
Parametrar 
datum – ett kalenderdatum
startdag – ett tal mellan 1 och 7, där 1 motsvarar söndag
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
startdag anger vilken dag som betraktas som den första dagen i veckan.
Den första veckan på året är den första veckan som innehåller minst fyra dagar det året. Om du väljer 1 (söndag) som startdag, måste 1 januari infalla på en söndag, måndag, tisdag eller onsdag för att den veckan ska bli räkenskapsårets första vecka. Om du väljer 2 (måndag) som första veckodag, måste 1 januari infalla på en måndag, tisdag, onsdag eller torsdag för att den veckan ska bli räkenskapsårets första vecka.
När du använder den här funktionen kan datum under ett visst år returneras som vecka 53 för föregående år. Om du t.ex. väljer söndag (1) som startdag för 2008, skulle 1, 2 och 3 januari höra till vecka 53 under räkenskapsåret 2008 (1 januari 2009 infaller på en torsdag). Första dagen för räkenskapsåret 2009 blir söndag 4 januari, eftersom du har valt söndag (1) som startdag.
Viktigt!  För att undvika fel vid användning av datum bör du alltid använda fyrsiffriga årtal. Mer information om hur tvåsiffriga årtal hanteras i FileMaker Pro finns i Ange datum med tvåsiffriga årtal.
Exempel 
WeekOfYearFiscal (Date (1 ; 7 ; 2008) ; 1) returnerar 2.
WeekOfYearFiscal (Date (1 ; 1 ; 2009) ; 5) returnerar 1.
WeekOfYearFiscal (Date (1 ; 2 ; 2009) ; 1) returnerar 53.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler