Referens > Funktioner > Textfunktioner > Trim
 
Trim
Användning 
Returnerar text utan inledande eller efterföljande blanksteg.
Format 
Trim (text)
Parametrar 
text – ett textuttryck eller textfält.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Använd den här funktionen när du vill ta bort onödiga blanksteg vid konvertering av filer från andra program eller system som kräver ett fast antal tecken per fält eller till att ta bort blanksteg som har skrivits in av misstag.
Exempel 
Trim(" Tom ") returnerar Tom.
Trim(Middle("00230013 Vilhelm 1234" ; 9 ; 9)) returnerar Vilhelm.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler