Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Skrivbordssökväg )
 
Get ( Skrivbordssökväg )
Användning 
Returnerar sökvägen till skrivbordsmappen för den aktuella användaren.
Format 
Get (Skrivbordssökväg)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 8.0
Beskrivning 
I Windows är formatet för sökvägen /Drive:/Users/UserName/Desktop/.
I macOS är formatet för sökvägen /DriveName/Users/username/Desktop/.
Kommentar 
I script på serversidan stöds inte skrivbordsmappen, så denna funktion returnerar opålitliga resultat. Sökvägar måste i stället använda dokumentmappen eller den temporära mappen. Mer information finns i funktionen Get ( Dokumentsökväg ) eller funktionen Get ( TemporärSökväg ).
I FileMaker WebDirect stöds inte denna funktion och en tom sträng returneras.
Exempel 
Returnerar /C:/Users/John Smith/Desktop/ för en användare vid namn John Smith i Windows.
Returnerar /Macintosh HD/Users/johnsmith/Desktop/ för en användare vid namn John Smith i macOS.
Alla delar av sökvägen kan skilja sig från dessa exempel så förlita dig inte på att sökvägen har ett visst mönster.
Exempelscript finns i scriptsteget Hämta katalog.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler