Referens > Funktioner > Logiska funktioner > GetLayoutObjectAttribute
 
GetLayoutObjectAttribute
Användning 
Returnerar angivna attribut för layoutobjektet som anges av objektnamnet som är aktivt i beräkningen.
Format 
GetLayoutObjectAttribute (objektnamn ; attributnamn {; repetitionsnummer ; Portalradnummer})
Parametrar 
objektnamn – namnet på ett namngivet layoutobjekt i aktuell layout
attributnamn – namnet på ett attribut som stöds (se nedan)
repetitionsnummer – repetitionsnummer (för repeterade fält).
portalradnummer – radnumret i portalen.
Obs!  Parametrar inom klamrar { } är valfria.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 8.5
Attribut
 
Attribut
...returnerar följande
Returnerad datatyp
objectType
Objektets typ, på engelska.
text
hasFocus
1 om objektnamn har fokus. Annars returneras 0. De objekt som kan ha fokus är fält, portaler, flikpaneler, glidpaneler, knappar, flytande fönster-knappar, diagram och grupper. Returnerar också 1 för en portal när en portalrad är markerad.
nummer
containsFocus
1 om objektnamn har fokus eller om det innehåller ett objekt som har fokus. Annars returneras 0. De objekt som kan innehålla fokus är fält, portaler, flikpaneler. glidpaneler, knapprader, knappar, flytande fönster-knappar, diagram och grupper.
nummer
isFrontPanel
1 om målobjektet är den flik- eller glidpanel som finns längst fram.
nummer
isActive
1 om målobjektet för närvarande är aktivt. Annars returneras 0.
nummer
isObjectHidden
1 om objektnamn är dolt för den aktuella posten. Annars returneras 0. Returnerar 1 för objekt som inte är ett flytande fönster och som ligger till höger om layoutgränsen.
nummer
bounds
En lista med numeriska värden, avgränsade av blanksteg, som beskriver placeringen av angivet objekt (övre-vänster till nedre-höger) och dess rotation.
text
left
Koordinaten för den vänstra kanten av angivet objekt.
nummer
right
Koordinaten för den högra kanten av angivet objekt.
nummer
top
Koordinaten för den övre kanten av angivet objekt.
nummer
bottom
Koordinaten för den nedre kanten av angivet objekt.
nummer
width
Bredden för angivet objekt.
nummer
height
Höjden för angivet objekt.
nummer
rotation
Rotationen (i grader) för angivet objekt.
nummer
startPoint,
endPoint
Ett par numeriska värden (horisontellt vertikalt), separerade av blanksteg. Dessa representerar start- och slutpunkt för ett linjeobjekt. Andra objekt returnerar den övre vänstra punkten för startPoint och den nedre högra punkten för endPoint.
text
source
Källbeskrivningen för angivet objekt enligt följande.
webbvisare – returnerar aktuell URL.
fält – returnerar fullständigt fältnamn (tabellnamn::fältnamn).
textobjekt – returnerar texten (merge-fält returneras inte).
portaler – returnerar relaterat tabellnamn.
grafik – returnerar bilddata, exempelvis bildens filnamn.
diagram – returnerar XML-beskrivningen av ett diagramobjekt.
alla andra objekt – returnerar en tom sträng.
text
content
Innehållet i angivet objekt enligt följande.
webbvisare – returnerar aktuellt innehåll (som t.ex. HTML-kod).
fält – returnerar fältdata som formaterats med hjälp av angivet objekts egenskaper.
textobjekt – returnerar text (inklusive text från merge-fält).
grafik – returnerar bilddata, exempelvis namnet på ett containerfält om bilden är lagrad (i filen eller externt), eller referensen till filen om bilden inte är lagrad.
diagram – returnerar bitmappsrepresentationer av ett diagramobjekt.
knappar och knappar för flytande fönster – returnerar knappens text.
alla andra objekt – returnerar en tom sträng.
text
enclosingObject
Objektnamn för det omgivande layoutobjektet. Annars returneras en tom sträng. Endast grupper, flikpaneler, glidpaneler, knapprader, flytande fönster-knappar, flytande fönster och portaler kan innehålla andra objekt.
text
containedObjects
En lista med namngivna objekt som objektnamn innehåller. Endast grupper, flikpaneler, glidpaneler, knapprader, flytande fönster-knappar, flytande fönster och portaler kan innehålla andra objekt.
text
Kommentar 
Objektkoordinaterna anges i punkter i relation till det övre vänstra hörnet av huvudskärmens arbetsområde. Arbetsområdet är skärmområdet med undantag av aktivitetsfältet (Windows) eller skärmområdet med undantag av menyraden och dockan (macOS). I iOS är arbetsområdet hela skärmen. Attribut som använder dessa kooordianter är bounds, left, top, bottom, startPoint och endPoint.
När FileMaker WebDirect används för att köra denna funktion i en webbvisare eller ett diagram returnerar attributen content och source en tom sträng.
Om objekt ställs in på automatisk storleksändring baseras de returnerade attributen på de ändrade gränserna för objektet i sitt aktuella tillstånd.
I FileMaker WebDirect baseras attribut på objektets värden när FileMaker WebDirect senast kommunicerade layoutdata med servern, som när användaren bytte till layouten.
Om objekt är placerade ovanför statusverktygsfältet returneras negativa värden.
När repetitionsnummer eller portalradnummer är 0 fungerar funktionen som om parametern inte hade angivits. För portalradnummer returnerar funktionen data från den första portalraden. För repetitionsnummer agerar funktionen på den första repetitionen (för återkommande content eller source) eller agerar på hela fältet som en helhet (för att returnera bounds). Båda parametrarna är nödvändiga eftersom du måste kunna referera till en viss fältrepetition inom en viss portalrad.
Exempel 1 
Lagrar en webbvisares aktuella URL-adress i fältet Söka::Hemsida.
Tilldela fält [Söka::Hemsida ; GetLayoutObjectAttribute ("Webbvisare" ; "source")]
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler
Namnge objekt