Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( AktivMarkeringStart )
 
Get ( AktivMarkeringStart )
Användning 
Returnerar ett tal som motsvarar starttecknet i den markerade texten.
Format 
Get (AktivMarkeringStart)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Beskrivning 
Returnerar markörens aktuella position om ingen text är markerad.
Om flera fönster är öppna i den aktuella databasfilen returneras bara ett resultat för fönstret i förgrunden.
Kommentar 
I FileMaker WebDirect:
Get (AktivMarkeringStart) returnerar ett värde endast om den markerade texten är i ett fält som visas som en redigeringsruta.
Om Get (AktivMarkeringStart) utförs i ett script som körs av scripttriggern VidObjektÖppna, returnerar Get (AktivMarkeringStart) ett värde som är ett större än längden på fältinnehållet.
I FileMaker Go kan denna funktion returnera ett felaktigt värde om den valda texten är i en dold redigeringsruta.
Exempel 
Returnerar 5 om markeringen börjar på tecken 5.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler