Referens > Funktioner > Containerfunktioner > Base64EncodeRFC
 
Base64EncodeRFC
Användning 
Returnerar data som text i det angivna Base64-formatet.
Format 
Base64EncodeRFC(RFCnumber ; data)
Parametrar 
RFCnumber – ett tal som anger IETF RFC-standarden för Base64-formatet som ska användas.
data – ett textuttryck eller -fält.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 16.0
Beskrivning 
Denna funktion är lik Base64Encode, med skillnaden att du kan ange det format som ska användas.
För parametern RFCNumber använder du ett av följande värden för att ange den RFC-standard som ska följas vid formatering av Base64-kodad text. Om du använder ett okänt värde använder funktionen RFC 4648 som standard.
 
RFCNumber
Kodar text med
1421
Maximal radlängd på 64 och CRLF (returtecken, radmatning) vid radslut
2045
Maximal radlängd på 76 och CRLF vid radslut
3548
Inga radmatningar läggs till
4648
Inga radmatningar läggs till
4880
Maximal radlängd på 76, CRLF vid radslut och ett tillagt 24-bitars CRC-värde
Base64-kodningen bevarar inte filnamnet eller tillägget för det kodade innehållet i containerfältet.
Kommentar 
Denna funktion stöds inte i runtime-lösningar och returnerar "?".
Exempel 1 
Base64EncodeRFC (4648 ; Produkter::Färg) returnerar QmxhY2s= när Produkter::Färg har ställts in på "Svart".
Exempel 2 
Base64EncodeRFC (1421 ; Produkter::Container) returnerar en sträng vars första rad är följande när Produkter::Container har värdet Hjälp.
iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAB8AAAARCAYAAAAlpHdJAAAAAXNSR0IArs4c6QAA
Varje rad med 64 tecken avslutas med returtecken och radmatningstecken.
Relaterade avsnitt 
Base64Decode
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler