Referens > Funktioner > Datumfunktioner > MonthName
 
MonthName
Användning 
Returnerar namnet på månaden för ett datum.
Format 
MonthName (datum)
Parametrar 
datum – ett kalenderdatum
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Exempel 
MonthName ("6/6/2019") returnerar juni.
"Betalning förfaller i slutet på: " & MonthName (Date (Month (Faktureringsdatum) + 1 ; Day (Faktureringsdatum) ; Year (Faktureringsdatum))) returnerar Betalning förfaller i slutet av maj, när Fakturadatum är 4/4/2019.
"Betalning för: " & MonthName (Date (Month (Betalning) +1 ; Day (Betalning) ; Year (Betalning))) returnerar Betalning för: följt av namnet på månaden efter månaden för föregående betalning.
Viktigt!  För att undvika fel vid användning av datum bör du alltid använda fyrsiffriga årtal. Mer information om hur tvåsiffriga årtal hanteras i FileMaker Pro finns i Ange datum med tvåsiffriga årtal.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler