Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( EgenMenyuppsättningsnamn )
 
Get ( EgenMenyuppsättningsnamn )
Användning 
Returnerar namnet på aktiv anpassad menyuppsättning.
Format 
Get (EgenMenyuppsättningsnamn)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 8.0
Beskrivning 
Om den aktiva menyuppsättningen inte är en kundmenyuppsättning returneras en tom sträng.
Kommentar 
I FileMaker WebDirect stöds inte denna funktion och en tom sträng returneras.
Exempel 
Returnerar Kundmenyuppsättning #1 när denna kundmenyuppsättning är aktiv.
Returnerar en tom sträng när menyuppsättningen [Standardmenyer i FileMaker] är aktiv.
Exempelscript finns i scriptsteget Installera menyuppsättning.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler