Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( TidsstämpelAktuellVärd )
 
Get ( TidsstämpelAktuellVärd )
Användning 
Returnerar värdens aktuella datum och klockslag (till närmaste sekunden) enligt systemklockan.
Format 
Get (TidsstämpelAktuellVärd)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
tidsstämpel
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Beskrivning 
Formatet på det returnerade värdet avgörs av databasfilens inställningar. Du kan använda inställningarna för din klients systeminställningar i operativsystemet.
Kommentar 
Klient- och värddatorn kan finnas i olika tidszoner. Get (TidsstämpelAktuellVärd) och Get (AktuellTidsstämpel) kan därför returnera olika datum- och tidsvärden. Dessutom är det aktuella datumet och klockslaget egenskaper för värdsystemet, medan datum- och tidsformatet hör till databasfilens egenskaper.
Viktigt!  För användare som är anslutna till ett nätverk kan funktionen Get (TidsstämpelAktuellVärd) påverka databasfilens prestanda. Om du t.ex. använder funktionen i ett beräkningsfält vars värde inte lagras och fältet visas i en lista krävs det en nätverksanslutning för varje visning av fältet. Det är bättre att använda den här funktionen för fält vilkas beräkningsvärde lagras. Om du t.ex. automatiskt anger en tidsstämpel för varje ny post i ett fält som lagrar värdet, minimerar du nätverksanvändningen.
Exempel 
Returnerar 2019-01-01 11:30:01 om systemklockan på värddatorn visar 1 januari 2019 11:30:01.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler