Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Språkinställning )
 
Get ( Språkinställning )
Användning 
Returnerar text som motsvarar det aktuella programspråket.
Format 
Get (Språkinställning)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Beskrivning 
Den text som returneras av den här funktionen är på engelska.
I värddatabaser returnerar Get (Språkinställning) klientens aktuella språk.
FileMaker Pro har stöd för följande språk:
English
French
Italian
German
Swedish
Spanish
Dutch
Japanese
Simplified Chinese
Brazilian Portuguese
Korean
Kommentar 
I FileMaker WebDirect returnerar Get (Språkinställning) webbläsarens aktuella språk.
Exempel 
Returnerar English om det aktuella programspråket är engelska.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler