Referens > Funktioner > Funktioner för textformatering > TextStyleRemove
 
TextStyleRemove
Användning 
Tar bort stilarna som anges av stilar från text i en enda åtgärd.
Format 
TextStyleRemove(text ; stilar)
Parametrar 
text – ett textuttryck eller textfält.
stilar – en namngiven stil från listan över tillgängliga stilar.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Beskrivning 
Du kan ta bort flera stilar genom att använda operatorn + mellan stilnamnen. Negativa värden är inte giltiga. Stilen Plain kan inte användas för den här funktionen. Plain ignoreras om den blandas med andra stilar. Namnen på stilarna skiljer inte mellan versaler och gemener och de innehåller inga blanksteg.
För att det ska gå lättare att ta bort alla stilar kan du också använda den extra stilen AllStyles. Tillvalen för textformat går förlorade om den returnerade datatypen inte är text.
Följande stilar är tillgängliga:
Bold
Italic
Underline
HighlightYellow
Condense
Extend
Strikethrough
SmallCaps
Superscript
Subscript
Uppercase
Lowercase
Titlecase
WordUnderline
DoubleUnderline
AllStyles (alla tillgängliga stilar)
Exempel 
TextStyleRemove("Rutig" ; Italic) returnerar ordet Rutig utan kursiv stil.
TextStyleRemove(Förnamn ; Bold + Underline) returnerar Sofie utan fet och understruken stil om fältet Förnamn innehåller Sofie.
TextStyleRemove (Förnamn ; AllStyles) returnerar Sofie utan några stilar.
TextStyleRemove(MinTabell::MinText ; HighlightYellow) returnerar texten i MinTabell::MinText med HighlightYellow borttagen.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler