Referens > Funktioner > Funktioner för repeterade fält > Last
 
Last
Användning 
Returnerar det senast giltiga icke-tomma värdet i ett fält.
Format 
Last (repeterat fält)
Parametrar 
repeterat fält – ett repeterat fält eller ett relaterat fält eller ett uttryck som returnerar en referens till ett repeterat eller relaterat fält
Returnerad datatyp 
Text, numeriskt, datum, tid, tidsstämpel, container
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Om repeterat fält anger ett repeterat fält returneras den sista icke-tomma repetitionen. Om repeterat fält anger ett relaterat fält returneras det sista icke-tomma värdet i den relaterade uppsättningen.
Kommentar 
Vilket värde som är det sista relaterade värdet beror på hur de relaterade posterna är sorterade. Om de relaterade posterna inte är sorterade returnerar funktionen Last ett värde baserat på den ordning som posterna skapades.
Exempel 
Last (Anbud) returnerar 1500 om Anbud är ett numeriskt fält definierat för att att repetera med tio värden och innehåller värdena 2500, 1200 och 1500.
Last (Betalningar::Betalningsdatum) returnerar betalningsdatumet i den sista matchande posten i tabellen Betalningar.
Last (if (IsEmpty (Företag) ; Hemtelefon ; Kontorstelefon)) returnerar det sista icke-tomma telefonnumret från det repeterade fältet Hemtelefon om fältet Företag är tomt. Om fältet Företag inte är tomt returnerar funktionen det sista icke-tomma telefonnumret från det repeterade fältet Kontorstelefon.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler