Referens > Funktioner > Tidsfunktioner > Time
 
Time
Användning 
Returnerar ett tidsresultat med det angivna antalet timmar, minuter och sekunder.
Format 
Time (timmar ; minuter ; sekunder)
Parametrar 
timmar – timvärdet i en tid.
minuter – minutvärdet i en tid.
sekunder – sekundvärdet i en tid.
Returnerad datatyp 
tid
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
FileMaker Pro kompenserar när du anger bråkdelar av timmar eller minuter. Resultatet är tiden i det gällande tidsformatet i fältet i den aktuella layouten.
Använd någon av funktionerna Time eller GetAsTime om du vill ange en tidskonstant i en formel.
Exempel 
Time (4 ; 14 ; 32) returnerar 04:14:32.
Time (4,5 ; 10 ; 30) returnerar 04:40:30.
Time (4 ; 15 ; 70) returnerar 04:16:10.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler