Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Snabbsökningstext )
 
Get ( Snabbsökningstext )
Användning 
Returnerar texten som lagras i snabbsökningsrutan.
Format 
Get (Snabbsökningstext)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 11.0
Beskrivning 
Använd den här funktionen för att skicka texten som finns i snabbsökningsrutan till ett script när du åsidosätter kommandot Utför snabbsökning i en egen menyuppsättning.
Exempel 1 
Utför en snabbsökning med texten som angivits i snabbsökningsrutan. Om inga poster hittas returneras ett anpassat felmeddelande.
Utför snabbsökning [Get (Snabbsökningstext)]
If [Get (SenasteFel) = 0]
Gå till layout ["Fakturainformation" (Fakturor)]
Gå till post/sökpost/sida [Första]
Else
Visa anpassad dialogruta ["Det finns inga fakturor som innehåller \"" & Get (Snabbsökningstext) & "\""]
End If
Relaterade avsnitt 
Utföra en snabbsökning i bearbetningsläget
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler