Referens > Funktioner > Trigonometric functions > Acos
 
Acos
Användning 
Returnerar inverterat cosinus (Acos) för ett tal.
Format 
Acos (nummer)
Parametrar 
tal – valfritt numeriskt uttryck eller fält som innehåller ett numeriskt uttryck i intervallet -1 till 1.
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 9.0
Beskrivning 
Inverterat cosinus är den vinkel vars cosinus är tal. Den returnerade vinkeln ges i radianer i intervallet 0 (noll) till Pi. Parametern för det inmatade talet måste vara mellan -1 och 1.
Om du vill konvertera resultatet från radians till grader multiplicerar du med 180/Pi eller använder funktionen Degrees.
Exempel 
Acos (-0,5) returnerar 2,0943951.
Acos (-0,5) * 180 / Pi returnerar 120.
Degrees (Acos (-0.5)) returnerar 120.
Acos (2.0)returnerar ? (inte ett tal).
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler