Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Layoutvisningsläge )
 
Get ( Layoutvisningsläge )
Användning 
Returnerar ett tal som motsvarar visningsläget för den aktiva filen.
Format 
Get (Layoutvisningsläge)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Returnerar följande:
0 (noll) om databasfilen är i Formulärvisning
1 om databasfilen är i Listvisning
2 om databasfilen är i Tabellvisning
Om flera fönster är öppna i den aktuella filen kan varje fönster ha ett eget värde för layoutvisningsläge, men det returnerade resultatet gäller bara fönstret i förgrunden.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler