Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Filnamn )
 
Get ( Filnamn )
Användning 
Returnerar namnet på den aktiva filen, utan filnamnstillägg.
Format 
Get (Filnamn)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Om den aktuella beräkningen är lagrad och du anger kontexten utvärderas den här funktionen med utgångspunkt i angiven kontext, annars utvärderas den med utgångspunkt i det aktuella fönstrets kontext.
Kommentar 
Om du använder Get (Filnamn) i en funktionsparameter som kräver ett filnamn och filnamnet innehåller en punkt, tar du med filnamnstillägget i parametern. Annars kan funktionerna tolka punkten i filnamnet som början på filnamnstillägget, vilket kan leda till oväntade resultat.
Exempel 
Returnerar Kontakter om Kontakter är den aktiva filen.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler