Referens > Funktioner > Datumfunktioner > DayName
 
DayName
Användning 
Returnerar det fullständiga namnet på veckodagen för ett datum i text.
Format 
DayName (datum)
Parametrar 
datum – ett kalenderdatum
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Exempel 
DayName (Date (10 ; 7 ; 2019)) returnerar Måndag.
DayName (ProjektKlart) returnerar Måndag när ProjektKlart är 10/7/2019.
DayName ("10/7/2019") returnerar Måndag.
"Returnera ditt val senast " & DayName (Förfallodatum) visar texten Returnera ditt val senast följt av namnet på dagen som är lagrad i Förfallodatum.
Viktigt!  För att undvika fel vid användning av datum bör du alltid använda fyrsiffriga årtal. Mer information om hur tvåsiffriga årtal hanteras i FileMaker Pro finns i Ange datum med tvåsiffriga årtal.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler