Referens > Funktioner > Textfunktioner > GetAsDate
 
GetAsDate
Användning 
Returnerar datum i text som fälttypen datum.
Format 
GetAsDate (text)
Parametrar 
text – valfritt textuttryck eller textfält som innehåller text med samma utformning som datumet i systemet där filen skapades.
Returnerad datatyp 
datum
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Använd med formler som innefattar datum eller datumfunktioner; använd funktionen GetAsDate eller Date för att mata in en datumkonstant i en formel. Formatet för datum i text måste vara detsamma som datumformatet i systemet där filen skapades.
Du kan även använda den här funktionen för att konvertera antalet dagar till ett datum. Om du anger ett tal som parameter måste det vara mellan 1 (för 1/1/0001) och 1460970 (för 31/12/4000).
Viktigt!  För att undvika fel vid användning av datum bör du alltid använda fyrsiffriga årtal. Mer information om hur tvåsiffriga årtal hanteras i FileMaker Pro finns i Ange datum med tvåsiffriga årtal.
Kommentar 
Om funktionen returnerar ett tal i stället för ett datum öppnar du dialogrutan Beräkning och kontrollerar att datum är angivet som Beräkningsresultat.
Exempel 
GetAsDate("03/03/2019") returnerar 03/03/2019. Datumåtgärder kan utföras på det här resultatet med funktionen Date.
GetAsDate(737342) returnerar 10/10/2019. Talet 737342 anger antalet dagar sedan 01.01.0001.
Använd följande formel om du vill räkna antal dagar som har passerat mellan värden i två tidsstämpelfält:
GetAsDate(EndDate) – GetAsDate(StartDate) returnerar 90 om värdet i fältet EndDate är 4/1/2019 01:00 och värdet i fältet StartDate är 1/1/2019 23:15.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler