Referens > Funktioner > Textfunktioner > RightValues
 
RightValues
Användning 
Returnerar värden i text, enligt angivet antal, räknat från höger.
Format 
RightValues (text ; antal)
Parametrar 
text – ett textuttryck eller textfält.
antal – valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett tal.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Beskrivning 
Värdena består av textobjekt som är avgränsade med returtecken. Du kan placera flera objekt tillsammans om du vill skapa en värdelista som är avgränsad med returtecken. Ett värde kan vara tomt eller bestå av ett enstaka tecken, ett ord, en mening eller ett stycke. Du börjar skapa ett nytt värde genom att trycka på Retur. Det sista värdet kan identifieras med eller utan returtecken.
När parametern text är en ordagrann sträng, som i exemplet nedan, måste du lägga till ett returtecken mellan alla objekt i listan. Du lägger till ett returtecken genom att klicka på knappen i dialogrutan Ange beräkning.
Varje returnerat värde avslutas med ett returtecken, vilket gör att du lätt kan sammanställa listor.
Exempel 
RightValues ("Rutig¶Kanvas¶Resväska" ; 2) returnerar
Kanvas
Resväska
RightValues (namn ; 1) returnerar
Johan
om fältet namn innehåller
Stefan
Bosse
Johan
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler