Referens > Funktioner > Textfunktioner > GetAsSVG
 
GetAsSVG
Användning 
Returnerar text konverterad till SVG-format (Scalable Vector Graphics).
Format 
GetAsSVG (text)
Parametrar 
text – ett textuttryck eller textfält.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Beskrivning 
SVG är ett format för internettext som liknar HTML och CSS. SVG stöder fler textformat än HTML, vilket innebär att SVG-formatet kan återge det du skriver på ett mer korrekt sätt.
Kommentar 
Funktionen GetAsSVG returnerar inte format som har ställts in i dialogrutan Villkorlig formatering.
Exempel 
GetAsSVG(text) returnerar exempelresultatet nedan när fälttexten innehåller ordet "Frank", som har följande textattribut: Typsnitt = Helvetica, Typsnittsstorlek = 12 punkter, Typsnittsfärg = röd, Typsnittsstil = fet.
Exempelresultat:
<stylelist>
<style#0>"font-family: 'Helvetica';font-size: 12px;color:
#FF0000;font-weight: bold;text-align: left;",
Begin: 1, End: 5</style>
</stylelist>
<data>
<span style="0">Frank</span>
</data>
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler