Referens > Funktioner > Funktioner för textformatering > TextStyleAdd
 
TextStyleAdd
Användning 
Lägger till stilarna som anges av stilar till text i en enda åtgärd.
Format 
TextStyleAdd (text ; stilar)
Parametrar 
text – ett textuttryck eller textfält.
stilar – en av de namngivna stilar som du hittar nedan under Beskrivning.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Beskrivning 
Du kan lägga till flera stilar genom att använda operatorn + mellan stilnamnen. Negativa värden är inte giltiga. Om den enda angivna stilen är Plain tas alla stilar bort. Plain ignoreras om den blandas med andra stilar. Namnen på stilarna skiljer inte mellan versaler och gemener och de innehåller inga blanksteg.
Tillvalen för textformat går förlorade om den returnerade datatypen inte är text.
Följande stilar är tillgängliga:
Plain
Bold
Italic
Underline
HighlightYellow
Condense
Extend
Strikethrough
SmallCaps
Superscript
Subscript
Uppercase
Lowercase
Titlecase
WordUnderline
DoubleUnderline
AllStyles (alla tillgängliga stilar)
Kommentar 
Om du vill formatera eller ändra textens skiftläge använder du funktionen för Lower, Upper eller Proper (se Textfunktioner).
Exempel 
TextStyleAdd ("Rutig" ; Italic) returnerar ordet Rutig i kursiv stil.
TextStyleAdd (Förnamn ; Bold+Underline) returnerar Sofie i fet, understruken stil om fältet Förnamn innehåller Sofie.
Följande beräkning tar bort alla stilar från texten och gör sedan hela frasen kursiv.
TextStyleAdd (TextStyleAdd (Förnamn ; Plain) ; Italic)
Följande beräkning skapar två beskrivningar av stilar och sammanfogar sedan två fraser med de stilarna. Genom att använda funktionen Let kan du på ett effektivt sätt undvika att skapa en lång och komplicerad TextStyleAdd-sats.
Let([
   TitleStyle = Smallcaps + Titlecase ;
   BodyStyle = Plain
] ;
TextStyleAdd (titleField ; titleStyle) & "¶¶" & TextStyleAdd (bodyField ; BodyStyle))
I följande exempel visas hur du hittar alla förekomster av flera ord och ändrar deras stil. Använd funktionen Substitute kombinerat med funktionen TextStyleAdd.
Substitute (ArticleBody ;
[ "Fras1" ; TextStyleAdd ("Fras 1" ; Italic) ] ;
[ "Fras 2" ; TextStyleAdd ("Fras 2" ; Bold) ])
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler