Referens > Funktioner > Containerfunktioner > TextEncode
 
TextEncode
Användning 
Returnerar en textfil som containerdata från text med hjälp av den angivna teckenkodningen och radbrytningar.
Format 
TextEncode(text ; kodning ; radslut)
Parametrar 
text – ett textuttryck eller -fält.
kodning – namnet på den teckenkodning som ska användas (se nedan).
radslut – en siffra som anger de radslut som ska användas (se nedan). Om inget anges lämnas radslut oförändrade.
Returnerad datatyp 
container
Kommer från 
FileMaker Pro 16.0
Beskrivning 
För parametern kodning används ett av följande namn för att ange teckenkodning. Om inget värde eller ett okänt värde används returneras "?".
 
kodning
Kodar text med
utf-8
Unicode
iso-8859-1
Latin 1
windows-1251
Cyrillic (kyrillisk)
shift_jis
Japanska
windows-1252
Windows
gb18030
Förenklad kinesiska
euc-kr
Koreanska
big5
Traditionell kinesiska
macintosh
Mac Roman
För parametern radslut används ett av följande värden för att ange de radslut som ska användas. Om du använder ett okänt värde ändras inte radsluten.
 
radslut
Ändrar radslut till
1
Oförändrade
2
Returtecken (äldre Mac-standard)
3
Radmatning (modern standard för Mac, Unix/Linux)
4
Returtecken följt av en radmatning (Windows-standard)
Kommentar 
Denna funktion stöds inte i runtime-lösningar och returnerar "?".
Exempel 1 
Returnerar en textfil som containerdata från ett textfält med japansk teckenkodning och lämnar radslut oförändrade.
TextEncode (table::text ; "shift_jis" ; 1)
Exempel 2 
Konverterar innehållet i ett textfält till teckenkodningen ISO-8859-1 och Windows-radslut och exporterar sedan containerfältet som en textfil.
Tilldela fält [ tabell::container ; TextEncode (tabell::text ; "iso-8859-1" ; 4)
Exportera fältinnehåll [ tabell::container ; "utdata.txt" ]
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler