Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( NätverksTyp )
 
Get ( NätverksTyp )
Användning 
Returnerar ett nummer i FileMaker Go som motsvarar den typ av nätverk som används för att komma åt den aktuella filen.
Format 
Get (NätverksTyp)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 13.0
Beskrivning 
FileMaker Go returnerar:
0 om den aktuella filen är en lokal fil på en iOS-enhet
1 om nätverkstypen är okänd
2 för ett mobilnätverk
3 för ett trådlöst nätverk
Kommentar 
I andra produkter från FileMaker-plattformen stöds inte denna funktion och en tom sträng returneras.
Exempel 
Returnerar 3 när filen öppnas från ett trådlöst nätverk.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner