Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Postbehörighet )
 
Get ( Postbehörighet )
Användning 
Returnerar ett tal som anger den aktuella postens behörighet, som tilldelats i dialogrutan Anpassad postbehörighet.
Format 
Get (Postbehörighet)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Returnerar följande:
0 om den anpassade postbehörigheten i behörighetsuppsättningen för ett konto varken har gjort inställningen ja för behörigheten Visa eller Redigera för den aktuella posten
1 om den anpassade postbehörigheten i behörighetsuppsättningen för ett konto har Visa inställt på ja för den aktuella posten, eller om Visa är inställt på begränsad och den definierade beräkningen för begränsad behörighet returnerar värdet sant
Obs!  Om både Visa och Redigera har inställningen ja returnerar Get (Postbehörighet) 2.
2 om den anpassade postbehörigheten i behörighetsuppsättningen för ett konto har Redigera inställt på ja för den aktuella posten, eller om Redigera är inställt på begränsad och den definierade beräkningen för begränsad behörighet returnerar värdet sant
Kommentar 
Get (Postbehörighet) returnerar bara information om behörighet som har definierats för poster. Behörighet som har tilldelats via layouter ignoreras. Om du vill kontrollera hela behörigheten för en post bör du kontrollera värdena från både funktionen Get ( Layoutbehörighet ) och Get (Postbehörighet).
Om du anger en kontext för aktuell beräkning utvärderas den här funktionen med utgångspunkt i angiven kontext, annars utvärderas den med utgångspunkt i det aktuella fönstrets kontext.
Mer information om hur du begränsar behörigheten för poster finns i Ändra behörighet för poster.
Exempel 
Returnerar 1 om behörigheten endast tillåter visning av posten.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler