Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Systemversion )
 
Get ( Systemversion )
Användning 
Returnerar versionen för det aktuella operativsystemet.
Format 
Get (Systemversion)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Returnerar följande:
6.1 för Windows 7
6.3 för Windows 8,1
10.0 för Windows 10
10.12 för macOS-version 10.12
<operativsystem eller enhet> <webbläsare> <webbläsarversion> för FileMaker WebDirect
Operativsystemet eller enheten returnerar:
Win för ett Windows-operativsystem
Mac för ett macOS-operativsystem
Linux för ett Linux-operativsystem
iPad för iPad
iPhone för iPhone
iPod för iPod touch
Android för en Android-enhet
Annat för ett okänt operativsystem eller en okänd enhet
Webbläsare returnerar:
Safari för Safari-webbläsare
IE för Internet Explorer-webbläsare
Chrome för Chrome-webbläsare
Annat för en okänd webbläsare
Webbläsarversionen returnerar den version av webbläsaren som öppnar FileMaker WebDirect.
Exempel 
Returnerar 10.12 när det aktuella operativsystemet är macOS version 10.12.
Returnerar iPad Safari 10.0 för iPad som använder FileMaker WebDirect i Safari version 10.0.
Returnerar Win Chrome 54,0 för en Windows-dator som använder FileMaker WebDirect i Chrome version 54,0.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler