Referens > Funktioner > Containerfunktioner > HexDecode
 
HexDecode
Användning 
Returnerar antingen containerinnehåll eller textinnehåll från text som kodats i hexadecimalt format.
Format 
HexDecode (data{; fileNameWithExtension})
Parametrar 
data – textuttryck eller textfält som innehåller hexadecimala data att avkoda.
fileNameWithExtension – textuttryck eller textfält som innehåller filnamn och filändelse som ska användas när resultatet sparas i ett containerfält.
Returnerad datatyp 
text, container
Kommer från 
FileMaker Pro 16.0
Beskrivning 
Hex-kodning innehåller inte filnamnet eller filnamnstillägget för kodat innehåll, så du kan använda parametern fileNameWithExtension för att ange denna information om du sparar det innehåll som returneras från HexDecode i ett container-fält. Om ett filnamn och ett filnamnstillägg inte anges, returnerar HexDecode text i stället för container-innehåll.
Kommentar 
Denna funktion stöds inte i runtime-lösningar och returnerar "?".
Exempel 1 
HexDecode ("46696C654D616B6572") returnerar FileMaker.
Exempel 2 
Avkodar hexadecimala data i ett textfält och sparar dem som en fil med namnet nyckel.data i ett containerfält.
Tilldela fält [ tabell::container ; HexDecode (tabell::text ; "nyckel.data") ]
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler