Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Skärmbitdjup )
 
Get ( Skärmbitdjup )
Användning 
Returnerar antalet bitar som krävs för att återge färgen eller gråtonen för en bildpunkt på huvudskärmen.
Format 
Get (Skärmbitdjup)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Värdet 8 motsvarar 256 färger eller gråtoner (28).
Kommentar 
I FileMaker WebDirect stöds inte denna funktion och 32 returneras.
Exempel 
Returnerar 32 för en bildskärm som visar miljontals färger (232).
Returnerar 16 för en bildskärm som visar tusentals färger (216).
Returnerar 4 för en VGA-bildskärm.
Returnerar 1 för en svartvit bildskärm.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler