Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Sidnummer )
 
Get ( Sidnummer )
Användning 
Returnerar ett tal som representerar den sida som skrivs ut eller granskas.
Format 
Get (Sidnummer)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Om inget skrivs ut eller granskas returneras 0.
Kommentar 
I FileMaker WebDirect stöds inte denna funktion och en tom sträng returneras.
Exempel 
Returnerar 4 när sidan 4 skrivs ut eller granskas.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler