Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( ÖppenPoststatus )
 
Get ( ÖppenPoststatus )
Användning 
Returnerar ett tal som anger status för den aktuella posten.
Format 
Get (ÖppenPoststatus)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 8.0
Beskrivning 
Returnerar följande:
0 för en stängd (verkställd) post
1 för en ny post som inte har sparats.
2 för en ändrad post som inte har sparats.
3 för en borttagen post som inte har sparats.
Kommentar 
Den här funktionen returnerar tillståndet för den aktuella posten som hör till den aktuella användaren. Om du anger en kontext för aktuell beräkning utvärderas den här funktionen med utgångspunkt i angiven kontext, annars utvärderas den med utgångspunkt i det aktuella fönstrets kontext.
Exempel 
Returnerar 1 om den aktuella posten är en ny post som inte har sparats av den aktuella användaren.
Exempelscript finns i scriptsteget Återställ post/sökpost.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler