Referens > Funktioner > Containerfunktioner > Base64Encode
 
Base64Encode
Användning 
Returnerar data som text i Base64-formatet.
Format 
Base64Encode (data)
Parametrar 
data – ett textuttryck eller -fält.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 13.0
Beskrivning 
Base64Encode följer standarden RFC 2045 föratt formatera Base64-kodad text. Mer information finns i funktionen Base64EncodeRFC.
Base64-kodningen bevarar inte filnamnet eller tillägget för det kodade innehållet i containerfältet.
Exempel 1 
Base64Encode (Produkter::Färg) returnerar QmxhY2s= när Produkter::Färg har ställts in på "Svart".
Exempel 2 
Base64Encode (Produkter::Container) returnerar en sträng som börjar med iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAB8 när Produkter::Container har konfigurerats till Hjälp. Base64-strängen i detta exempel har förkortats för läsbarhetens skull.
Relaterade avsnitt 
Base64Decode
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler