Referens > Funktioner > Textfunktioner > GetAsTimestamp
 
GetAsTimestamp
Användning 
Returnerar data som fälttypen tidsstämpel.
Format 
GetAsTimestamp (text)
Parametrar 
text – ett textuttryck eller ett textfält, numeriskt fält, datumfält eller tidsfält.
Returnerad datatyp 
tidsstämpel
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Beskrivning 
Använd med formler som innefattar tidsstämplar. Textsträngarnas format måste vara ett datum följt av ett klockslag. Ett tal betraktas som antalet sekunder efter 0001-01-01. Varje dygn innehåller 86 400 sekunder.
Exempel 
GetAsTimestamp("4/5/2019 04:05:06") returnerar 4/5/2019 04:05:06.
GetAsTimestamp (50000) returnerar 1/1/0001 13:53:20.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler
Om tidsstämpelfält