Referens > Funktioner > Designfunktioner > LayoutNames
 
LayoutNames
Användning 
Returnerar en lista över namnen på alla layouter i databas.
Format 
LayoutNames (databas)
Parametrar 
databas – namnet på en öppen databasfil (en lokal fil eller en fjärrfil).
Returnerad datatyp 
text
Beskrivning 
Listade objekt är avgränsade med returtecken.
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Exempel 
LayoutNames ("Kunder") returnerar en lista över alla layouter i databasfilen Kunder.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler