Referens > Funktioner > Textfunktioner > SortValues
 
SortValues
Användning 
Sorterar en lista med värden baserat på angiven datatyp och språk.
Format 
SortValues(värden{; datatyp ; språk})
Parametrar 
värden – ett textuttryck eller fält som är en lista med värden separerade av returtecken.
datatyp – ett tal som anger typen av data som ska sorteras (se nedan). Ett positivt värde sorterar i stigande sorteringsordning och ett negativt värde sorterar i fallande sorteringsordning.
språk – det språk vars sorteringsregler ska användas (se nedan).
Parametrar inom klamrar {} är valfria.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 16.0
Beskrivning 
Varje returnerat värde avslutas med ett returtecken, vilket gör att du lätt kan sammanställa listor. Se funktionen LeftValues för mer information om att arbeta med listor med värden.
För parametern datatyp används ett av följande värden för att funktionen ska sortera värden korrekt. Om du inte anger ett värde eller använder ett ogiltigt värde sorteras värden som text i stigande ordning.
 
datatyp
Sortera värden som
1
Text
2
Numeriskt
3
Datum
4
Tid
5
Tidsstämpel
För parametern språk använder du ett av följande namn för att ange språket vars sorteringsregler ska användas. Sorteringsordning bestäms av språk på samma sätt som för sortering av poster (se Välja ett språk för indexering eller sortering). Om ett tomt värde eller inget värde anges sorteras värden baserat på språket för den fil som innehåller beräkningens relationsdiagram. För okända värden returnerar funktionen "?".
 
Namn som stöds för parametern språk
Arabic
English
Hindi
Norwegian
Spanish_Traditional
Bengali
Estonian
Hungarian
Panjabi
Swedish
Bulgarian
Finnish
Icelandic
Persian
Swedish_Custom
Catalan
Finnish_Custom
Italian
Polish
Tamil
Catalog
French
Japanese
Portuguese
Telugu
Chinese
German
Kannada
Romanian
Thai
Chinese_Stroke
German_Dictionary
Korean
Russian
Turkish
Croatian
Greek
Latvian
Serbian
Ukrainian
Czech
Greek_Mixed
Lithuanian
Slovak
Unicode_Raw
Danish
Gujarati
Malayalam
Slovenian
Unicode_Standard
Dutch
Hebrew
Marathi
Spanish
Vietnamese
Kommentar 
Denna funktion stöds inte i runtime-lösningar och returnerar "?".
Exempel 1 
SortValues ("34¶600¶18¶29" ; -2 }) returnerar
600¶34¶29¶18¶
Exempel 2 
SortValues (Product::Colors) returnerar värden sorterade i standardordningen (som text i stigande alfabetisk ordning) i en fil för vilken språket är Engelska:
blue¶green¶GREEN¶red¶yellow¶
när fältet Product::Colors innehåller red¶green¶blue¶GREEN¶yellow¶.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler
Funktionen UniqueValues