Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Nätverksprotokoll )
 
Get ( Nätverksprotokoll )
Användning 
Returnerar namnet på nätverksprotokollet (TCP/IP) som FileMaker använder på den här datorn.
Format 
Get (Nätverksprotokoll)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Exempel 
Returnerar TCP/IP.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler