Referens > Funktioner > Trigonometric functions > Radians
 
Radians
Användning 
Konverterar gradvinkel till radianer.
Format 
Radians (gradvinkel)
Parametrar 
gradvinkel – ett valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett numeriskt uttryck i grader.
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Parametrarna för de trigonometriska funktionerna i FileMaker Pro måste uttryckas i radianer. Om värdena som du vill använda som parametrar i en trigonometrisk ekvation är i grader använder du den här funktionen till att först konvertera dem till radianer. En grad är lika med Pi/180 radianer.
Ekvation
Exempel 
Radians(45) returnerar 0,78539816....
Sin (Radians (30)) returnerar 0,5.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler