Referens > Funktioner > Designfunktioner > FieldRepetitions
 
FieldRepetitions
Användning 
Returnerar antalet och läget på repetitioner i ett repeterat fält så som det formaterats på en layout.
Format 
FieldRepetitions (databas ; layout ; fält)
Parametrar 
databas – namnet på en öppen databasfil (en lokal fil eller en fjärrfil).
layout – namnet på en layout i den angivna filen.
fält – namnet på ett fält i den angivna layouten.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Den här funktionen returnerar antalet repetitioner i ett repeterat fält så som det för närvarande är formaterat på en layout, samt läget för fältrepetitionerna (horisontellt eller vertikalt).
Antalet repetitioner i fältet så som det för närvarande är formaterat kan skilja sig från antalet repetitioner när fältet definierades. Om fältet fält inte är ett repeterat fält returneras 1 vertical (1 vertikalt).
Exempel 
FieldRepetitions ("Kunder" ; "Datainmatning" ; "Kontorstelefon") returnerar 3 vertical (3 vertikalt) om fältet Kontorstelefon är definierat som ett repeterat fält med fem repetitioner, men är utformat så att det bara visar tre repetitioner i layouten Ingångsdata.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler