Referens > Funktioner > Trigonometric functions
 
Trigonometric functions
Trigonometriska funktioner används till att beräkna grader, vinklar och andra geometriska data.
Klicka på en funktion som du vill ha mer information om.
 
Denna funktion
... ger följande resultat
Returnerar inverterat cosinus (Acos) för ett tal.
Returnerar inverterat sinus (Asin) för ett tal.
Returnerar den trigonometriska arcustangensen (Atan) för ett tal.
Returnerar cosinus (cos) för en vinkel.
Konverterar från radianer till grader.
Beräknar värdet för konstanten Pi.
Konverterar gradvinkel till radianer.
Returnerar sinus (Sin) för radianvinkeln uttryckt i radianer.
Returnerar tangens (Tan) för radianvinkel.
Kommentar 
Alla trigonometriska funktioner använder radianer som måttenhet. När du har ett resultat kan du konvertera radianerna till grader med hjälp av funktionen Degrees.
Returvärdena för alla trigonomiska funktioner med undantag av Degrees, Pi och Radians är giltiga upp till 15 decimaler även om du använder funktionen SetPrecision för att ange högre precision.
Relaterade avsnitt 
Om funktioner
Om formler