Referens > Funktioner > Numeriska funktioner > Sqrt
 
Sqrt
Användning 
Beräknar kvadratroten av ett tal.
Format 
Sqrt (tal)
Parametrar 
tal – ett valfritt positivt tal, ett numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett numeriskt uttryck.
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Använd den här funktionen när du vill beräkna Sqrt.
Ekvation
Exempel 
Sqrt(4) returnerar 2.
Sqrt(Kvadratmeter) returnerar 6 om det numeriska fältet Kvadratmeter innehåller 36.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler