Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Textlinjalvisning )
 
Get ( Textlinjalvisning )
Användning 
Returnerar 1 (sant) om textlinjalen visas, annars returneras 0 (falskt).
Format 
Get (Textlinjalvisning)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 8.0
Kommentar 
I FileMaker WebDirect stöds inte denna funktion och 0 returneras.
Exempel 
Returnerar 1 när textlinjalen är synlig.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler