Referens > Funktioner > Trigonometric functions > Tan
 
Tan
Användning 
Returnerar tangens (Tan) för radianvinkel.
Format 
Tan (radianvinkel)
Parametrar 
radianvinkel – ett valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett numeriskt uttryck i radianer.
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Använd den här funktionen när du vill beräkna Tan för radianvinkel.
Ekvation
Kommentar 
Med funktionen Tan kan du inte använda värden som motsvarar exakt 90 grader (Pi/2 radianer) eller multipler av 90 grader.
Exempel 
Tan (0,13) returnerar 0,13073731....
Tan (Radians (34)) returnerar 0,6745085.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler