Referens > Funktioner > Logiska funktioner > GetFieldName
 
GetFieldName
Användning 
Returnerar det fullständiga namnet på en fältreferens.
Format 
GetFieldName (fält)
Parametrar 
fält – ett fältobjekt eller utvärderingen av ett textuttryck som refererar till ett fältnamn.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 10.0
Beskrivning 
Använd den här funktionen när du vill få det fullständiga namnet på fält (tabellnamn::fältnamn).
Kommentar 
Om du anger innehåll för aktuell beräkning kommer denna funktion att utvärderas baserat på det sammanhanget. I annat fall kommer den att utvärderas baserat på sammanhanget för aktuellt fönster.
Exempel 
GetFieldName (x) returnerar namnet på en fältreferens som skickas till en anpassad funktion som parametern x.
GetFieldName (Evaluate (<fält>)) returnerar namnet på ett fält baserat på data som lagras i <fält>.
GetFieldName(Evaluate(Get (AktivtFältnamn))) returnerar det fullständiga namnet för det fält som har fokus när det körs.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner