Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( AktivtPortalradnummer )
 
Get ( AktivtPortalradnummer )
Användning 
Returnerar numret för portalraden som har fokus.
Format 
Get (AktivtPortalradnummer)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Om ingen portalrad har fokus returnerar den här funktionen 0. Om flera fönster är öppna i den aktuella filen kan varje fönster ha ett eget värde för portalradnummer, men det returnerade resultatet gäller bara fönstret i förgrunden. Om en användare navigerar till en portal utan att välja en viss portalrad och utan att göra ett objekt aktivt inom en viss portalrad returnerar Get (AktivtPortalradnummer) rad 0 istället för rad 1.
Kommentar 
Om ett fält i en layout är definierats som Get (AktivtPortalradnummer) måste fönstret uppdateras innan det aktuella portalradnumret visas i fältet.
Exempel 
Returnerar 5 när den femte raden i en portal har fokus eller när fokus finns i ett fält i den femte portalraden.
Returnerar 1 efter att scriptsteget Gå till portalrad [Välj: Av ; Första] körs.
Returnerar 0 när en portal inte är vald.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler
Använda operatorer i formler
Get ( TriggerModifieringsTangent )